|||

Pinnin koronakyselyyn korona.staging.pinni.fi-sivulla vastasi viikon aikana lähes 300 hiusalan ammattilaista. Kyselyn yhdessä osiossa tiedusteltiin: Mikä olisi paras tapa tukea yhteiskunnallisesti pienyrittäjiä koronaviruskriisin aiheuttamien menetysten osalta? Vastaukset vaihtelivat sen mukaan, kuinka pitkään hiusalalla on töitä tehty.

Alan konkareista eli yli 20 vuotta hiusalalla olleista vastaajista 47 prosenttia oli sitä mieltä, että paras ratkaisu hiusyrittäjän taloudellisen ahdingon purkamiseen olisi arvonlisäveron poisto tai alennus. Sen sijaan 10-20 vuotta alalla toimineista arvonlisäveroon puuttumista ehdottaisi enää 32 prosenttia ja 5-10 vuotta alalla olleista alv-vaihtoehtoa suosi enää 26 prosenttia vastaajista. Alle 10 vuotta alalla olleiden ykköstoiveena yhteiskunnan tukivaihtoehdoista nousi suora rahallinen tuki (34 %vastaajista).

Epämieluisimmiksi tukivaihtoehdoiksi jäivät tuettu laina, jota konkareista äänesti vain vähän alle 2 prosenttia ja alalla alle 10 vuotta olleista ei kukaan.
Pinni sai kyselyynsä myös hiusalan tekijöiden omia ehdotuksia yrittäjien tukemiseksi.
– Kaikkien laskujen ja velvoitteiden siirto, kunne koronakriisi on ohi, omaa liikettään vetävä kampaaja kirjoitti. Sama vastaaja arvioi yrityksensä joutuvan konkurssiin ellei pakollisten maksujen erääntyminen siirry eteenpäin.
– Laskuihin tulisi saada lisää maksuaikaa ja vuokranantajan tulla vastaan vuokrissa, vastasi myös kaksi omassa liikkeessään työskentelevä yrittäjä.

Myös Suomen Hiusyrittäjät ry kokee arvonlisäveron alentamisen yhdeksi keinoksi selvitä koronakriisin aiheuttamasta talousahdingosta. ”Palvelualojen arvonlisäverotuksen alentaminen nykyisestä 24 prosentista 14 prosenttiin palveluhintojen laskun mahdollistamiseksi ja kuluttajien palveluostovoiman takaamiseksi.” Suomen Hiusyrittäjät ry listasi kantaa ottavassa kirjelmässään ministereille.

Suomen Hiusyrittäjät on vuosien varrella aikaisemminkin ottanut asiakseen hiusalan arvonlisäveron alentamisen. Pidempään alalla olleet muistavat, kuinka vuonna 2007 aloitettu arvonlisäverokannan alennuskokeilu toi toivottua vipinää kampaamoalalle. Viranomaiset kuitenkin totesivat kokeilun epäonnistuneen, jolloin arvonlisävero palautettiin vuoden 2012 alussa aiemmalle tasolleen, silloin 23 prosenttiin.

Pinnin kyselyssä kolmanneksi suosituimmaksi tavaksi tukea yrittäjää nousi työttömyyskorvauksen tyyppinen raha-avustus (14,3% vastaajista). Tähän pyyntöön hallitus vastasi jo viikko sitten perjantaina, jolloin päätettiin, että yrittäjä on oikeutettu työttömyyspäivärahaan, jos työt loppuvat. Toivon mukaan myös käytännöntoimiin korvausten hakuprosessissa päästään pian.

 

Suoraan rahoituksen lisäeuroja

Hallitus lupasi viikko sitten perjantaina yrityksille mittavan määrän rahoitusta koronakriisin hoitoon. Tänään tullen tiedon mukaan hallitus esittää miljardin euron suoria tukia yrityksille ja yrittäjille aiemmin 200 miljoonan euron sijaan.
– On ilmeistä, että pidemmällä aikavälillä miljardi ei riitä, mutta se auttaa tässä tilanteessa eteenpäin. Arvostan sitä, että yritysten ja yrittäjien hätähuutoja on kuunneltu. Seuraava suoran tuen antaminen olisi mielestäni järkevää tehdä siirtämällä yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuja valtion vastuulle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo yrittäjät.fi- sivustolla.

Pk-yritysten rahoituslähteitä koronan synnyttämässä kriisissä ovat muun muassa:
– Business Finland, joka avasi kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
– ELY-keskukset, joiden rahoitus on kehittämisavustusten muodossa jaettavaa rahoitusta ja se suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan.
– Yritysten TyEL-takaisinlainaus, jota helpotetaan nostamalla Finnveran takaus 80 prosenttiin. Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan
– Pankit, jotka ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli.

Lähteet:
korona.staging.pinni.fi
Valtioneuvosto
Yrittäjät.fi

Lisää Pinni-lehden juttuja koronateemalla:
https://pinni.fi/korona/