Hiusalan työehtosopimuksen irtisanomisesta riita

Hiusalan työehtosopimuksen irtisanomisesta riita

Suomen Hiusyrittäjät ry on irtisanonut 1.11. Palvelualojen ammattiliiton ja Suomen Hiusyrittäjät ry:n välisen Hiusalan työehtosopimuksen, koska palkoista ei ole päästy yksimielisyyteen. Sen mukaan neuvotteluja ei jatketa.  PAM:in mielestä työnantajat syyllistyivät sopimusrikkomukseen vaikka palkkaratkaisusta oli yksimielisyys ja toteaa, että työehtosopimus on voimassa edelleen. 

 

Hiusalalle solmittiin vuonna 2017 työehtosopimus, joka on voimassa vuoteen 2021. Sopimuksessa sovittiin, että palkoista neuvotellaan kunkin sopimusvuoden lokakuun loppuun mennessä. Työehtosopimus on mahdollista irtisanoa kesken sopimuskauden vain, jos palkoista ei päästä yksimielisyyteen. PAM kertoo tiedotteessaan, että se olisi hyväksynyt työnantajan esityksen, että palkkoihin ei tehtäisi tänä vuonna korotuksia. Työnantajat esittivät PAM:n mielestä lisäksi  pitkän listan palkkaneuvotteluihin kuulumattomia työehtosopimuksen heikennyksiä. Sen mukaan työehtosopimuksen voimassa ollessa niistä ei voi edes neuvotella, mutta Suomen Hiusyrittäjien hallitus irtisanoi silti koko työehtosopimuksen.

PAM pitää työehtosopimuksen irtisanomista sopimusrikkomuksena, jonka takia sopimus ei sen mukaan ole irtisanomisesta huolimatta päättynyt. Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus käsittelee tilannetta maanantaina 5.11. ja päättää silloin jatkotoimenpiteistä.