Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä

Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä

Koronatilanne aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä.

Verottaja tehostaa myös arvonlisäveron palautusten käsittelyä.
Verottaja selvittää parhaillaan myös mahdollisia helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Ennakkoveroon muutosta
Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa.

Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä.

Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta.

Alv-ilmoitukset: myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä 

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta voit kuitenkin pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Ole näissä tilanteissa yhteydessä Verohallintoon ilmoituksen määräpäivänä tai välittömästi sen jälkeen.

Jos sinulla tai yritykselläsi on maksuvaikeuksia 

Voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä.
Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä. Erityiseksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sairastuminen. Jos jo tehty maksujärjestelysi raukeaa, koska et ole voinut maksaa veroja määräpäivään mennessä, voit hakea uutta maksujärjestelyä. Uusi maksujärjestely voidaan tehdä, jos maksujärjestelyn raukeaminen ja maksun viivästyminen on johtunut erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisesta.

Veroilmoitukselle voi pyytää lisäaikaa
Veroilmoitukselle voi pyytää lisäaikaa, jos siihen on erityinen syy, kuten sairastuminen, jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa. Jos veroilmoituksen antaa myöhässä, voit pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä esim. sairastumisen takia.

 

Lisää Pinni-lehden juttuja koronateemalla:
https://www.pinni.fi/korona/