Pääsiäisviikon piinapäivät purkautuvat helpotuksen ja tyytyväisyyden huokauksiin, sillä hallituksen esittämä liikkumisrajoituslakiehdotus sai tänään keskiviikkona täystyrmäyksen perustuslakivaliokunnalta. Se suorastaan saksittiin palasiksi toteamalla ehdotus perustuslain vastaiseksi. Hiusalan yritykset pääkaupunkiseudulla ja Turussa voivat täyttää asiakaslistoja entiseen malliin.

 

Perustuslakivaliokunta tulkitsee Antti Rinteen (sd.) johdolla, että hallituksen liikkumisrajoitukset ovat tosiasiassa kaikkiin pääkaupunkiseudun ja Turun alueen ihmisiin kohdistuva liikkumiskielto, muutamin poikkeuksin.  Vaikka tautitilanne on paha, tässä tilanteessa liikkumiskielto on perustuslain vastainen, linjaa perustuslakivaliokunta. Se ei ole välttämätön perustuslain tarkoittamalla tavalla. Tilalle valiokunta kauppaa kokoontumisiin kohdistettuja rajoituksia, joilla voitaisiin valiokunnan mielestä torjua tautia yhtä tehokkaasti. Ne eivät kuitenkaan rajoittaisi ihmisten elämää lainkaan samassa mitassa kuin liikkumiskielto.

Lähes satasivuisen esityksen valmisteli valtioneuvoston kanslia.

Perustuslakivaliokunnan kannan tultua julki näyttää väkisinkin siltä, että valmistelutyössä ei ole osattu lukea tarpeeksi hyvin perustuslakia. Perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esitys on liian järeä mutta silti tulkinnanvarainen.  Tartunnan lähteisiin on pystyttävä puuttumaan täsmällisesti, neuvoo valiokunta.

Liikkumisrajoitusten kaatuminen tarkoittaa, että hallituksen tai eduskunnan hallintovaliokunnan on valmisteltava näiden tilalle täsmätoimia, käytännössä kieltää yksityiset tilaisuudet, oleskelu ja rajoittaa kaupoissa asioimista. Uuden esityksen valmistelu vie aikaa.

Epidemiatilanne alueilla, joihin hallitus liikkumisrajoituksia ehdotti, on yhtä paha kuin monissa Euroopan tautikeskittymissä. Niissä on voimassa liikkumisrajoituksia.

Suomen tautitilanteeseen ja perustuslakiin näin tiukka keino ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mukaan tässä kohtaa istu.

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) kertoi, että valiokunta arvioi hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset tosiasiallisesti ulkonaliikkumiskielloksi.

– Ulkonaliikkumiskiellon rikkominen on kriminalisoitua toimintaa, ellei poikkeusperustetta löydy ulkona liikkumiselle. Valtaosa arkisesta liikkumisesta saattaa kuitenkin olla liikkumista, joka ei aiheuta viruksen tarttumisvaaraa. Se aiheuttaa rajattoman määrän poikkeuspykälien tarpeita, jotka pitäisi täsmällisesti ja tarkkarajaisesti kriminalisoida, Häkkänen pohti.

Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Anna Kontula (vas.) näkee hallituksen esityksessä kaksi isoa ongelmaa.

Ulkonaliikkumislaki olisi rajoittanut ihmisten asiallisia menoja, joihin ei liity koronariskiä. Tästä syystä se oli perustuslain kannalta ongelma.

Liikkumisrajoituksilla pyrittiin rajoittamaan tartuntoja esimerkiksi yksityistiloissa ja erilaisissa kotibileissä. Valiokunta katsoi, että kun on kyse vakavasti perusoikeuksiin kajoavista laeista, olisi parempi valita pienempi paha eli kohdentaa rajoitus tarkemmin.

– Jos halutaan kieltää yksityistilaisuudet, pitää kieltää yksityistilaisuudet, eikä jotain muuta, Kontula sanoo.

Kontulan mukaan oikeusvaltiossa kaikki muu on sallittua, jota ei ole erikseen kielletty. Tämä periaate ei toteutunut liikkumisrajoituksessa.

– Tässä laissa lähdettiin hassusti niin päin, että ensin kiellettiin liikkuminen ja sitten tehtiin poikkeuksia, missä se olisi sallittua. Tällainen sääntelytapa johtaa siihen, että ihmiset eivät tiedä kaikista ihmiselämän tuhansista tilanteista, ollaanko tässä rikkomassa lakia.

Näin epätäsmällistä lainsäädäntöä ei voi Kontulan mukaan tehdä, varsinkaan kun rikkomisesta voi seurata sakkorangaistus.

Anna Kontula on skeptinen, että mikään ulkonaliikkumista rajoittava esitys menisi enää läpi perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta oli huolissaan koronavirusmuunnosten leviämisestä, vaikka oli keinoista eri mieltä.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että erikoisliikkeet olisivat laista kärsineet kohtuuttomasti eikä se olisi ollut edes yhteisvertaislain mukaista.