L’Oréal sai tunnustusta ympäristötoimistaan

L’Oréal sai tunnustusta ympäristötoimistaan

 

Viidettä vuotta peräkkäin L’Oréal sai tunnustusta maailman ympäristöjohtajana CDP:n kolmella A-luokituksella toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi, metsien suojelemiseksi ja vesiturvallisuuden varmistamiseksi.

 

Globaali voittoa tavoittelematon järjestö Carbon Disclosure Project (CDP) on jo viidentenä vuotena peräkkäin korostanut L’Oréalin asemaa yritysvastuun johtajana. L’Oréal on ainoa yritys, joka on saavuttanut viiden peräkkäisen vuoden ajan A-luokituksen kaikille kolmelle CDP:n arvioimalle ympäristöteemalle: ilmastonmuutoksen torjuminen, metsien suojelu ja vesiturvallisuuden varmistaminen. Tänä vuonna yhteensä 9 600 yritystä kertoi tietoja ympäristövaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista CDP: n kyselyjen avulla. CPD kannustaa yrityksiä julkistamaan ympäristötietonsa ja arvioi niiden suorituskykyä ja pyrkimyksiä läpinäkyvyyden edistämiseen.

Jean-Paul Agon, L’Oréalin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sanoo:

– Tämä kolmen A:n tulos on tunnustus pitkäaikaisesta sitoutumisestamme kestävään kehitykseen ja valtavasta työstämme, jota työntekijämme, toimittajamme ja yhteistyökumppanimme ympäri maailmaa tekevät. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna kymmenen yritystä on yltänyt kolmen A:n joukkoon. Tätä on syytä juhlia. Yhä useammat yritykset ovat nyt mukana tässä vaikuttavassa hankkeessa. He tekevät inspiroivaa työtä kestävän kehityksen eteen ja osoittavat johtajuutta maailmaa kohtaavien valtavien uhkien ratkaisemisessa. Kestävyydessä ei ole kyse kilpailusta: Meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti yhteiseen vastuuseemme. Yhdessä voimme vaikuttaa asioihin. 

CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson sanoo:

– Onnittelut L’Oréalille johtajuudesta ja sitoutumisesta ympäristön läpinäkyvyyteen sekä siitä, että se on ainoana yrityksensä yltänyt CDP: n kolmen A:n listalle viitenä vuotena peräkkäin. Yhä useammat yritykset ovat ryhtymässä toimiin, ja tämä on erityisen vaikuttavaa COVID-19: n tuomana haastavana vuotena. Ilmastonmuutoksen, metsien häviämisen ja veden epävarmuuden aiheuttamat riskit yrityksille ovat valtavat, ja tiedämme, että tilaisuuksia toimia on selvästi enemmän kuin toimimatta jättämiseen liittyviä riskejä. A-listamme juhlistaa niitä yrityksiä, jotka valmistautuvat menestymään tulevaisuuden taloudessa ryhtymällä toimiin jo tänään.

Saavutus on tulosta L’Oréalin kunnianhimoisista tavoitteista ja pitkäaikaisista toimista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, metsäkadon ehkäisemiseksi toimitusketjussaan ja vedenlaadun parantamiseksi. Perustuen syvälliseen sitoutumiseen kestävän kehityksen osalta ja konkreettisiin tuloksiin konserni käynnisti kesäkuussa 2020 uuden kestävän kehityksen ohjelmansa, L’Oréal for the Future. Se sisältää kunnianhimoisia tavoitteita ilmastoon, veteen, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin liittyvistä tavoitteista seuraavaksi vuosikymmeneksi.

CDP käyttää tarkkaa ja riippumatonta menetelmää yritysten arviointiin pisteyttämällä ne luokkiin A-D. Pisteytys perustuu julkistamisen laajuuteen, ympäristöriskien tietoisuuteen ja hallintaan sekä kykyyn osoittaa noudattavansa ympäristöjohtamiseen liittyviä parhaita käytäntöjä, kuten kunnianhimoisten ja merkityksellisten tavoitteiden asettamiseen. Ne, jotka eivät paljasta tietoja tai joiden tiedot ovat riittämättömiä, on merkitty F-kirjaimella.

Tietoa CDP:stä

CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka kannustaa yrityksiä ja hallituksia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, suojelemaan vesivaroja ja suojelemaan metsiä. Parhaaksi ilmastotutkimusten hankkijaksi arvioitu CDP:n yhteistyökumppaneina toimivat institutionaaliset sijoittajat, joiden sijoitusten arvo on 106 biljoonaa USD. Järjestö hyödyntää sijoittaja- ja ostajavoimaa houkutellessaan yrityksiä julkistamaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan. Yli 9 600 yritystä, joiden osuus maailmantaloudesta on yli 50 %, julkisti ympäristötiedot CDP: n kautta vuonna 2020. Tämä tulee satojen tietojaan julkistaneiden kaupunkien, valtioiden ja alueiden lisäksi. Näin CDP:n alusta on yksi maailman merkittävimmistä tietolähteistä, jonka avulla yritykset ja hallitukset voivat edistää ympäristömuutoksia. CDP on We Mean Business Coalition -järjestön perustajajäsen.

Tietoa L’Oréalista:

L’Oréal on omistautunut kauneudelle jo yli 100 vuoden ajan. Yrityksen ainutlaatuinen kansainvälinen portfolio sisältää 36 erilaista, toisiaan täydentävää brändiä. Vuonna 2019 L’Oréal-konsernin myynti oli 29,87 miljardia euroa ja sillä on maailmanlaajuisesti 88 000 työntekijää. Maailman johtavana kauneusalan yrityksenä L’Oreal on kattavasti edustettuna päivittäistavaraliikkeissä, tavarataloissa, apteekeissa, kampaamoissa, tax free -myymälöissä, brändikohtaisissa erikoisliikkeissä ja verkkokaupassa. Tutkimus- ja tuotekehitystyö sekä siitä vastaava asialleen omistautuva 4100 henkilöä käsittävä tutkijatiimi ovat L’Oréalin strategian ydin. L’Oréal on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet kestävälle kehitykselle koko arvoketjussaan vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tavoitteena on tehdä yhteiskunnasta osallistuvampi ja kestävämpi.

L’Oréal for the Future

L’Oréalin uusi kestävän kehityksen ohjelma, L’Oréal for the Future, lanseerattiin kesäkuussa 2020. Konserni on sitoutunut toimimaan maapallon kantokyvyn puitteissa konkreettisten tulosten pohjalta ja mukautumaan ympäristötieteen määrittelemään kestävyyteen. Otamme käyttöön uuden sisäisen muutosohjelman, jonka määrälliset tavoitteet rajoittavat kaiken toimintamme vaikutusta ilmastoon, veteen, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin. Nämä uudet tavoitteet eivät keskity ainoastaan konsernin suoriin vaikutuksiin, vaan myös laajempiin vaikutuksiin, jotka liittyvät sen toimittajien toimintaan ja tuotteiden kuluttajakäyttöön.

L’Oréalin tärkein ilmastotavoite vuoteen 2030 mennessä on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla lopputuotetta kohden. Business Ambition for 1.5°C -hankkeen jäsenenä konserni on myös sitoutunut nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2025 mennessä kaikki sen toimipaikat ovat hiilineutraaleja. Muiden strategisten sitoumusten ohella L’Oréal on myös sitoutunut kierrättämään ja uudelleenkäyttämään 100v% teollisissa prosesseissaan käytetystä vedestä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi 100 % koostumukseen ja pakkausmateriaaleihin liittyvistä biopohjaisista ainesosista on jäljitettävissä ja peräisin kestävistä lähteistä vuosikymmenen loppuun mennessä siten, etteivät ne aiheuta metsäkatoa.

Vaikuttaakseen maailman vaikeisiin ympäristö- ja sosiaalisiin haasteisiin L’Oréal on varannut 100 miljoonaa euroa ekosysteemien elvyttämiseen ja kiertotalouden kehittämiseen sekä 50 miljoonaa euroa hyväntekeväisyysrahastoon, joka tukee erittäin haavoittuvassa asemassa olevia naisia.

L’Oréal Finland Oy on Suomen johtava kosmetiikkayritys, jonka toimintaan kuuluvat päivittäiskosmetiikka- ja kampaamotuotteet, selektiiviset kosmetiikkasarjat sekä apteekkikosmetiikka. Tuotteet edustavat alansa huippua, innovatiivista teknologiaa, kauneutta ja hyvinvointia.