Maksanko yrittäjäeläkettä vai ostanko osakkeita?

Maksanko yrittäjäeläkettä vai ostanko osakkeita?

Yrittäjän eläkelain eli YEL:n mukaan Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vaikka eläkkeen määrä lasketaan kaikista työuran aikana tienatuista ansiotuloista palkkatyössä ja yrittäjänä, harvoin kukaan pääsee rikastumaan lakisääteisellä eläkesäästämisellä.Vaihtoehtoja eläkkeen täydentämiseen kuitenkin on.

Usein yrittäjät minimoivat kuluja ja ilmoittavat YEL -työtulonsa alakanttiin. Tyypillinen ilmoitettu YEL-työtulo on 24 000 euroa vuodessa. YEL-maksuja summalle tulee 474 euroa kuukaudessa. Jos yrittäjä on 35-vuotias, on hänen YEL-eläkkeensä 66-vuotiaana 1000€/kk. Vakuutusmaksut ja eläke kasvavat samassa suhteessa jos YEL -työtulot arvioi suuremmiksi.  Tämä riittää harvalle.

Vaihtoehtoisesti voit sijoittaa. Siinäkään ei ole tarjolla äkkirikastumista, vaan tuloksekas sijoittaminen vaatii aikaa. Tällä hetkellä korkosijoituksien pitkän aikavälin tuotto-odotukset ovat painuneet lähelle nollaa, koska korot ovat nyt ennätysalhaalla. Jokainen voi säästää taloudelliseen tilanteeseensa sopivasti kuukausittain tai tekemällä isompia kertasijoituksia. Sijoituksia tehdessä kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, mihin sijoittaa. On usein kannattavaa valita kohteita, joissa on korkea odo-tettu tuotto. Björn Walhroosin sanoin: “Keskimääräistä korkeampaa odotettavissa olevaa tuottoa on saatavissa vain ottamalla keskimääräistä enemmän riskiä, ja ainoa varma suoja ei-systemaattista riskiä vastaan on hajautus”.

Osakkeet ovatkin historiassa tuottaneet pitkällä aikavälillä parhaiten. Sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi ETF- tai indeksirahastot. Omatoimisäästäjä voi säästää 300 euroa kuukaudessa edulliseen ETF:ään ja saada jopa 8% vuotoisen koron. 30 vuoden kuluttua kasassa voi olla jo sievoinen summa rahaa. Vaikka älykkäät ETF:t ovat tuottaneet markkinatuottoa paremmin, ei aikaisempi tuotto ole tae tulevasta. Mitä nuorempana säästämisen aloittaa, sitä voimakkaammin korkoa korolle-ilmiö ehtii vaikuttaa. Eläkesäästämisessä säästät yksilölliseen eläkevakuutukseen tai pitkäaikaissäästämissopimukseen ja säästetyt varat voidaan nostaa vasta eläkkeelle jäätyä. Säästösummat ovat verovähennyskelpoisia summia, kuitenkin enintään 5000 euroa vuodessa. Vastaavasti eläkkeellä varoja nostettaessa nostoista pitää maksaa pääomatulovero koko kertyneestä pääomasta. Voit säästää 5000 euroa vuodessa 20 vuoden ajan ja saat 5% tuoton. 20 vuoden kuluttua kasassa on 173 596 euroa. Saat nostaa eläkkeen 10 vuodessa ja maksaa 30% pääomatuloveron. Vuosittain saat siis lisäeläkettä 12 152 euroa. Muut säästämisratkaisut ovat monella tapaa joustavampia ja edullisempia, mistä kertoo myöskin se, että eläkesäästämistuotteiden suosio on laskenut rajusti.

Vaikka ei ole liian pientä summaa aloittaa säästämistä ja sijoittamista, fakta kuitenkin on, että aikaisin aloittaminen antaa valtavan etulyöntiaseman.