Mitä työvaatteita voi vähentää verotuksessa?

Mitä työvaatteita voi vähentää verotuksessa?

Työasu on verovähennyskelpoinen hyvin harvoissa tilanteissa. Pääsääntö on, että jos työasua voidaan käyttää muuallakin kuin töissä, ei se ole verovähennyskelpoinen kulu. Tilanne saattaa muuttua, jos työasu tuhoutuu esimerkiksi työn kemikaalien takia.

Verohallinnon julkaisemissa ohjeissa mainintoja työpuku-kysymyksistä käsitellään lähinnä palkansaajan tilanteessa. Työntekijän puolella kysymys näyttäytyy joko siten, että työnantaja joutuu palkkaa maksaessaan ratkaisemaan, ovatko työntekijälle annetut vaatteet palkanluonteinen etu tai siten, että työntekijä pyytää verovähennystä omassa verotuksessaan itse maksamiinsa kustannuksiin.
Verottajalla ei ole yrittäjien osalta työpuvusta erityisiä ohjeita. Yritystoimintaan liittyvät kulut käsitellään kirjanpidossa vähennyksinä ja ne tulevat kuitenkin sitä kautta vaikuttamaan verotukseen.
– Kun pienyrittäjä käsittelee työpukukuluja kirjanpidossaan elinkeinottomintaan liittyvinä, verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina lähtisin siitä, että puvun liittyminen työtehtäviin ratkaistaan pitkälti samoilla  kriteereillä kuin palkatun työntekijän tapauksessa, Sisä-Suomen verotoimiston johtaja veroasiantuntija Atso Kiuru kertoo.
Vaatekulujen verotuksessa vähentämisen yleisenä sääntönä voidaan pitää, että vain ne vaatteet voidaan vähentää verotuksessa, joita ei voi käyttää muualla kuin töissä. Tämä koskee myös työssä käytettäviä jalkineita, vaikka ne olisi ostettu työkenkiin erikoistuneesta liikkeestä.
– Kenkien tai vaatteiden ostopaikka ei ratkaise vähennysperustetta, Kiuru sanoo.Vähennyskelpoisia kuluja ovat suojavaatteet ja suojavälineet.
– Parturi-kampaajan kohdalla tällaisia voisivat nähdäkseni olla vaatetuksen päälle puettava ”essu” tai muu vastaava suojavaate, jota ei käytetä muutoin kuin työskennellessä. Mahdolliset suojalasit, käsineet ja muut turvavälineet ovat myös työhön liittyvinä vähennyskelpoisia, Kiuru täsmentää.

Jos työ tuhoaa vaatteen

Jos työtehtävistä aiheutuu työntekijän vaatteille, kellolle tai silmälaseille selkeä ja osoitettavissa oleva vahinko, joka on selkeässä syy-yhteydessä esimerkiksi työssä käytettävien kemikaalien käyttöön, voi vähennysperuste uuden korvaavan vaatteen hankkimiselle olla olemassa.
– Toki tällöin kirjanpidon oheisaineistoon on jäätävä selvitys ja dokumentit siitä, mitä on tapahtunut ja millä perustein korvaava hankinta on tehty, jotta verotarkastaja pystyy varmistumaan vähennysperusteen oikeellisuudesta, Kiuru kertoo.
Työntekijän on myös tässä tilanteessa voitava osoittaa, että vahinko ei ole aiheutunut työntekijän omaksi syyksi laskettavasta huolimattomuudesta tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta.Tavanomainen kuluminen ja likaantuminen ei sinällään riitä perusteeksi uuden vastaavan vaatteen hankinnalle.

Yrityksen logo vaatteissa
Yrittäjä voi hankkia itselleen työvaatteita oman liikkeensä logolla. Tämän voisi kuvitella jo käyvän työvaatteesta tai markkinointikulusta, vaikka vaatetta voisi käyttää muuallakin kuin töissä.
-Tavallisen vaatetuksen korvaava vaatetus on vähennyskelvotonta riippumatta siitä, onko vaatteissa työnantajan logo tai ei. Tästä on esimerkkinä KHO:n päätös, jossa pankin työntekijöilleen hankkimista työpuvuista katsottiin syntyvän palkanluonteista etua. Vastaavasti vaatekaupan myyjien saamat työasut tulkittiin palkan lisäksi, Kiuru selvittää
– Yrittäjän itselleen hankkimien vaatteiden logot eivät vaikuta kulujen vähennyskelpoisuuteen eivätkä ne ole peruste käsitellä vaatehankintaa markkinointikuluna, Kiuru lisää.

Edustusvaatteet ja silmälasit
Edustusvaatteina käytettävät juhlavaatteet ja vastaavat asut tai silmälasit, vaikka niitä tarvitaan työssä, eivät ole vähennyskelpoisia.
– Jos kampaamotyössä tarvitsee esimerkiksi lähilasit, niitä tarvitaan elämässä muutoinkin ja kyse on siten elantomenoista. Tällöin lasien hankintakulut eivät kuulu verotuksessa vähennettäviin kuluihin, Kiuru sanoo.