Riski saada työpaikalta koronatartunta vaikuttaa suojaustoimien määrään. Kuka maksaa kasvomaskit?

Riski saada työpaikalta koronatartunta vaikuttaa suojaustoimien määrään. Kuka maksaa kasvomaskit?

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.  Jos työpaikalla on riski altistua koronavirukselle, on työnantajan määriteltävä työntekijöiden altistumisen todennäköisyys, luonne, määrä ja kesto sekä päätettävä torjuntatoimista.
Jos kasvomaskeja tarvitaan, toimii maksajana työnantaja. Verottajan linjauksen mukaan työnantaja voi antaa työntekijälle kasvomaskeja verovapaasti. Verovapauden kannalta ei ole väliä, käyttääkö työntekijä maskia töissä vai matkalla töihin. Myös työntekijät voivat vähentää työmatkoilla käytettävien maskien kulut verotuksessa

Miten arvioida koronatartunnan riskiä työpaikalla?
Tähän kysymykseen löytää vastauksen Työterveyslaitoksen tarkistuslistasta ja ohjeista. (Jutun lopusta löydät tulostettavat ohjeet työpaikalle). Lista ja ohje sisältävät listan kysymyksiä, joihin vastataan kyllä tai ei.

Kysymykset käsittelevät työympäristöä ja työtä monipuolisesti. Riskin suuruuteen vaikuttavat muun muassa alueellinen tartuntatilanne, työn luonne, etätyömahdollisuudet, lähikontaktien määrä ja kesto, matkustustarpeet ja hygienian taso. Mitä enemmän kyllä-vastauksia on, sitä suurempi koronatartunnan riski työpaikalla on ja sitä järeämpiä toimia saatetaan tarvita. Korjaustoimenpiteiden avulla työntekijöihin ja myös asiakkaisiin kohdistuvia riskejä voidaan pienentää.

Ensisijaiset koronatartunnan ehkäisykeinot ovat hyvä hygienia, turvavälit sekä organisatoriset ja tekniset toimet

Ensisijaisia tartunnan torjuntakeinoja hygienian ja turvavälien lisäksi ovat mm. työaikajärjestelyt, työntekijöiden jakaminen ryhmiin, etätyö, tilajärjestelyt ja riittävän ilmanvaihdon varmistaminen. Vasta näiden jälkeen aletaan harkita kasvomaskien tai hengityksensuojainten käyttöä.

Suojaimia ja maskeja voidaan tarvita tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, lähikontaktit kestävät yli 15 min ja on tarve suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä.

Jos merkittäviä todennäköisyyksiä altistumiselle ei työpaikalta löydy, riittää hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen sekä oireisten työntekijöiden ohjaaminen terveydenhuoltoon.

Kasvomaskeja ja hengityksensuojaimia tarvitaan lähikontaktissa

Kasvomaskeista tai hengityksensuojaimista on hyötyä lähikontaktissa tehtävässä palvelutyössä  asiakkaita suojattaessa. Samoin asiakkaan maskista on hyötyä työntekijää suojattaessa.

Koska kaikki työpaikat ja työtehtävät ovat erilaisia, yksityiskohtaisia ja yhtenäisiä ohjeita kasvomaskien tai hengityksensuojainten käytöstä ei voida antaa. Jokaisen työpaikan on itse arvioitava riskinsä ja harkittava tarvittavat toimenpiteet.

Työnantaja maksaa työssä tarvittavat suojaimet ja maskit

Jos hengityksensuojainten tai kasvomaskin käyttöön riskien arvioinnin pohjalta päädytään, pitää työnantajan hankkia suojaimet ja maskit ja valvoa niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita.

Työmatkoilla käytettävät maskit eivät kuulu työnantajan kustannettaviksi, mutta niidenkin maksamista työnantajan kannattaa harkita. Maskien käyttö työmatkalla pienentää tartuntariskiä myös työpaikalla ja vähentää mahdollisesti sairauspoissaoloja.

Verottajan linjauksen mukaan työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti kasvomaskeja. Verovapauden kannalta ei ole väliä, käyttääkö työntekijä maskia töissä vai matkalla töihin. Myös työntekijät voivat vähentää työmatkoilla käytettävien maskien kulut verotuksessa.

Lähde: Työterveyslaitos
Aineistot
Tarkistuslista työpaikan koronariskien arviointiin
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/opasteet-huoneentaulut 
Ohje COVI19 tartuntariskin ehkäisyyn työpaikalla
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-riskien-arviointi 
Korona ja työ – sivuille on koottu kaikki Työterveyslaitoksen koronaohjeet
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus
Opasteet ja huoneentaulut työpaikoille (tulosta ja laita seinälle)
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/opasteet-huoneentaulut
THL:n maskisuositus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille 

LUE LISÄÄ ARTIKKELEITA:
https://www.pinni.fi/korona/
Sari Launis ompelee itse hengityssuojaimia