Voinko veloittaa asiakkaalta tämän käyttämättä jättäneen ajan?

Voinko veloittaa asiakkaalta tämän käyttämättä jättäneen ajan?

 

”Kyllä voit. Ajanvarauksen yhteydessä on tehty sitova sanallinen sopimus. Peruuttamatta jätetty, käyttämätön aika on sopimusrikkomus ja näin ollen elinkeinoharjoittaja voi veloittaa kuluttajalta työnosuuden hinnan, ilman materiaalikustannuksia.”

Hanne Mykkänen, kuluttajaneuvonta.

 

 

Kysyin asiasta myös Suomen Hiusyrittäjien toiminnanjohtaja Marja Liimataiselta, joka vahvistaa, että lain mukaan on sallittua veloittaa asiakasta peruuttamatta jätetystä ajasta. Oikeus perustuu kuluttajansuojalakiin (38/1978, 5; 28§) jossa myyjällä on oikeus hänelle aiheutuneeseen vahingonkorvaukseen.

– Peruutusehdoista tulee mainita varauksen yhteydessä ja mikäli asiakkaalle ei toimiteta erillistä varausvahvistusta, tulee hänelle kertoa mahdollisista ehdoista suullisesti. Varaamalla ajan asiakas solmii palveluntuottajan kanssa tilaussopimuksen, josta hänelle olisi hyvä toimittaa varausvahvistus. Näin ollen palvelun tuottaja varmistaa asiakkaan saaneen peruutusehdot.

– Esimerkiksi puhelinmyyntiyhtiöt lähettävät varausvahvistukset sähköpostiin ja silti kertaavat peruutusehdot vielä puhelimessa asiakkaalle suullisesti ennen puhelun lopettamista. Veloituksen voi jokainen itse päättää, mutta laki määrittelee, että korvauksen on oltava kohtuullinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että summan tulee olla suhteutettuna arvioituun loppusummaan. Arvioitua loppusummaa suurempaa veloitusta ei siis voi tehdä ja pitäisihän tuo arvonlisäveron poistokin huomioida.

– Meille Hiusyrittäjille kuluttajien yhteydenottoja ei juurikaan ole tullut. Oletuksena voidaan pitää, että kuluttajien yhteydenotot suuntautunevat ensisijaisesti kuluttaja-asiamiehelle, jossa heille kerrotaan tästä lain sallimasta laskutusoikeudesta. Ammattilaisilta tulee meille paljon yhteydenottoja liittyen peruuttamattomien aikojen laskuttamiseen. Jäsenistöllämme on mahdollisuus saada neuvontaa sekä tulostaa sivuiltamme kassan läheisyyteen tiedote, jossa peruutusehdot kerrotaan. Ammatillista liiketoimintaa harjoittavien yrittäjien on pakko pitää huolta yrityksensä tuottavuudesta ja tyhjät tunnit maksavat. Niinpä jo vuosien ajan monet yrittäjät ovat rohkeasti laskuttaneet asiakkaita. Osa asiakkaista ymmärtää kyllä laskutuksen perusteet, vaikka se lasku harmittaisikin.

– Mikäli käytäntö otettaisiin vakioidusti käyttöön ja jokainen yrittäjä kirjoittaisi aina laskun, kun aika jätetään peruuttamatta, oppisivat asiakkaat nopeasti, että tämä on alan yleinen käytäntö. Julkisuuskuvassa tämä aiheuttaa tunteikasta keskustelua, mutta loppupeleissä laskuttaminen korostaa alan arvostusta kuluttajien silmissä ja vahvistaa hiusyrittäjän ammattiylpeyttä sekä tuo kannattavuutta yritystoiminnalle, Marja Liimatainen toteaa.

 

Yleinen toimintamalli ei aiheuta riitoja

 

Kuluttajariitalautakunnasta ei löydy yhtäkään tapausta liittyen peruuttamatta jätettyyn aikaan tai ylipäätään riitoihin parturi-kampaamo- tai kauneusalalla vuosilta 2000-17. Se toivottavasti kertoo siitä, että yleinen toimintamalli on sivistynyt ja asiat sovitaan asiakkaiden kanssa yhteisymmärryksessä. Kuluttajaneuvontaan tulleita, kampaamopalveluja koskevia yhteydenottoja oli viime vuonna 142 tapausta, joista 14:ssa oli kyse jollain tavalla ajan peruuttamisesta. Nämä tapaukset eivät siis edenneet kuluttajariitalautakuntaan.